Hieronder ziet u ons programma. Bij elke onderdeel kunt u via de tekst klikken op een link. Deze link brengt u naar een artikel welke gaat over het verkiezingspunt. Zo kunt u op uw gemak al onze verkiezingspunten één voor één behandelen en terug lezen wat wij er met al onze verkiezingspunten is gebeurd.

“WEET WAAR JE VOOR KIEST”

Actief en motiverend ouderen beleid. Uitgangspunt moet zijn wat mensen nog willen en kunnen.
Armoedebestrijding door in te zetten op preventie bij schuldhulpverlening.
Stevige verbinding jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en onderwijs voor vroegsignalering.
Kinderen laten profiteren van cultuuronderwijs. Muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed.
• Bibliotheken de ruimte geven voor Virtual Reality, Digilabs, programmeren, filmstudio, etc.
Financiële stimulans voor mantelzorgers vergroten en ondersteuning bieden waar nodig.

Sport en bewegen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar houden.
• Skeelerbaan realiseren. Wandelroutes aanleggen bijv. Zomerdijk/Zandwerven.
• Camperplaats, betaalde faciliteiten realiseren om toerisme te ondersteunen.
• Campinghouders, uitbreiden mogelijkheden.
Actief jongerenbeleid, jong geleerd is oud gedaan. Stimuleren sportactiviteiten.
365 dagen sport. Realiseren kunstgras sportveldjes in woonwijken.

• Bomen aanplanten voor realisatie mini bos/park ter compensatie CO2 uitstoot.
Draagvlak voor verduurzaming creëren als kosten en baten inzichtelijk zijn.
• Ons woningbedrijf loopt voorop in verduurzaming van het woningbestand.
Duurzaam groen en gasvrij bouwen.
De gemeente biedt het bedrijfsleven de ruimte voor innovatieve pilots.
• Matigen tempo afschalen gas. Doelstelling klimaatstrategie jaar 2050 i.p.v. jaar 2040.

Eigen inwoners eerst. Meer bouwen met voorrang voor onze eigen inwoners.
Seniorenwoningen bouwen om doorstroming woningmarkt te voorspoedigen.
• Meer ruimte bieden om woningen te splitsen of Tiny house te plaatsen op eigen grond.
Continuïteitsplan voor bouw nieuwe wijken en grondontwikkeling.
• Meer mogelijkheden bieden voor alternatieve bestemming bestaande panden.
• Ontwikkelen Hoogwoud-Noord, -Oost en Spanbroek-Zuid. Inbrei locaties stimuleren.

Geen rest afval per kilo gewicht betalen aan HVC.
• Doorvoeren vernieuwing binnen de gemeentelijke organisatie met als doel OZB verlaging.
• Opmeer zoekt samenwerking op bij buurgemeenten om gezamenlijk taken uit te voeren.
• Accommodatiebeleid: Multifunctioneel gebruik (sport-) accommodaties.
Geen extra regels voor Agrariërs. Wettelijk minimum is gemeentelijk maximum.
Belasting en leges zo laag en eerlijk mogelijk.

• Niet meer statushouders opvangen dan de wettelijke verplichting.
Kleine kernen beleid. Stimuleren leefbaarheid en vitaliteit.
Inrichting gemeentelijke laadpunten voor auto’s en fietsers versnellen.
• Rondweg Hoogwoud/Opmeer aansluiting op AC de Graafweg, Heerenweide.
• Uitbreiden openbaar vervoer, behoud verbinding Obdam, Hoorn en buurtbus.
• Stresstest verkeersveiligheid. Voldoende parkeergelegenheid, fietsers beter beschermd.

• Dorpsraden inzetten en burgerparticipatie stimuleren.
• Opmeer op de kaart. Benadrukken cultuur, kunst, landschap, wandel- en fietsroutes.
• Informatievoorziening. Goed openbaar bestuur begint bij duidelijkheid wie waar over gaat.
• Transparante communicatie in begrijpelijke taal voor iedereen.
• Ombudsman aanstellen die onafhankelijk waakt over belangen van inwoners.
Minder regels. Meedenken bij culturele instellingen, ondernemers laten ondernemen.

• VVD Opmeer is onderdeel van VVD Westfriesland.
• 7 Westfriese gemeentelijke afdelingen.
DrechterlandEnkhuizenHoornKoggenlandMedemblikOpmeerStede Broec
• VVD Westfriesland verkiezingsprogramma, “Samen bouwen aan een sterke regio”.
www.vvdwestfriesland.nl
www.vvdopmeer.nl

De VVD Opmeer is een lokale partij die ook landelijk regeert. Wij maken in Opmeer zodoende gebruik van het landelijke netwerk en de kennis maar we maken ons, echter zonder ‘last of druk’ van dat landelijke netwerk met een zelfstandig Opmeerse liberaal team, sterk voor ons eigen Opmeer! Daarnaast hebben we ons als regio Westfriesland georganiseerd. Voor bovenlokale onderwerpen hebben we een apart programma. Onze kandidaten wonen allen in gemeente Opmeer en hebben hart voor onze dorpen.