400 extra (zorg) woningen

We houden jongeren en ouderen graag binnen onze gemeente. De vraag naar nieuwe woningen zit vooral bij groepen die willen toetreden tot de woningmarkt. Starters of huishoudens die een kwalitatieve stap in hun wooncarrière willen maken. Dit kan als er voldoende woningen voor deze doelgroepen beschikbaar komen. De gemeente dient zorg te dragen voor een toereikend aanbod zodat bevolkingsdaling kan worden tegengehouden en de jongeren in onze gemeente blijven wonen.

Zorg- en jongerenwoningen

Ook de komende jaren zal de vraag naar passende zorgwoningen groeien. De VVD wil dat er geïnvesteerd wordt om te voldoen aan deze behoefte. Gelijkvloerse woningen die voldoen aan de zorg behoefte van de mensen zijn van uiterst belang.

Daarnaast wil de VVD zich inzetten om jongeren en jonge gezinnen binnen onze gemeente te behouden en naar Opmeer te trekken. Hiervoor dienen ook extra woningen te worden gebouwd.Daarbij wordt ook gekeken naar de ontwikkelingen in Opmeer, zoals het nieuw te bouwen IKC. Hierbij dient er gekeken te worden naar de behoefte van jongeren en jonge gezinnen.

De VVD is blij met de ontwikkelen rondom Heerenweide. Echter wil de VVD de komende jaren inzetten op nog meer woningen voor starters, zorgbehoevende en ouderen.