Geen rest afval per kilo gewicht betalen aan HVC.

Doorvoeren vernieuwing binnen de gemeentelijke organisatie met als doel OZB verlaging.

Opmeer zoekt samenwerking op bij buurgemeenten om gezamenlijk taken uit te voeren.

Accommodatiebeleid: Multifunctioneel gebruik (sport-) accommodaties.

Geen extra regels voor Agrariërs. Wettelijk minimum is gemeentelijk maximum.

Belasting en leges zo laag en eerlijk mogelijk.