Actief en motiverend ouderen beleid. Uitgangspunt moet zijn wat mensen nog willen en kunnen.

Armoedebestrijding door in te zetten op preventie bij schuldhulpverlening.

Stevige verbinding jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en onderwijs voor vroegsignalering.

Kinderen laten profiteren van cultuuronderwijs. Muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed.

Bibliotheken de ruimte geven voor Virtual Reality, Digilabs, programmeren, filmstudio, etc.

Financiële stimulans voor mantelzorgers vergroten en ondersteuning bieden waar nodig.