Bomen aanplanten voor realisatie mini bos/park ter compensatie CO2 uitstoot.

Draagvlak voor verduurzaming creëren als kosten en baten inzichtelijk zijn.

Ons woningbedrijf loopt voorop in verduurzaming van het woningbestand.

Duurzaam groen en gasvrij bouwen.

De gemeente biedt het bedrijfsleven de ruimte voor innovatieve pilots.

Matigen tempo afschalen gas. Doelstelling klimaatstrategie jaar 2050 i.p.v. jaar 2040.