Wij zitten in de politiek om een samenleving met zo veel mogelijk vrijheid voor mensen te bereiken.

Onze vijf kernwaarden zijn voor ons van cruciaal belang bij politieke vraagstukken.

Een samenleving is het mooist als mensen er zelf iets van maken.

Iedereen heeft evenveel recht op vrijheid en kansen. De persoonlijke vrijheid wordt alleen begrensd als je de vrijheid van een ander schaadt. Wie vrij is om zijn eigen keuzes te maken, moet ook de gevolgen van die keuzes zelf dragen. Als er door die keuzes verschillen ontstaan, dan is dat niet erg. Als iemand zichzelf niet kan redden, dan helpen we.

Als u zelf van vrijheid geniet, gunt u die vrijheid ook aan andere mensen.