De globale standpunten van de VVD

Deze standpunten zijn globaal:

  • De VVD Opmeer is de lokale afdeling van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie;
  • De VVD Opmeer is lokaal gericht met regionale verbindingen;
  • De VVD Opmeer is er voor de burgers van de gemeente Opmeer;
  • De VVD is voor een vangnet, maar is tegen achteroverleunen;
  • De VVD staat voor een positieve levenshouding, waarbij keuzevrijheid, eigen verantwoordelijkheid en respect voor anderen centraal staan.