Wij als VVD Opmeer maken deel uit van het regionale netwerk VVD Westfriesland. Samen met de andere zeven gemeentelijke VVD fracties hopen wij meer te kunnen bereiken als regionale afdeling voor de mensen in Westfriesland. Onze gemeente, Opmeer, staat natuurlijk op #1, maar wij hopen ook stappen te kunnen maken voor en door de regio.

Meer informatie over de VVD Westfriesland is te vinden op haar website: www.vvdwestfriesland.nl.

Het Lokaal Netwerk Westfriesland

In het Lokaal Netwerk staat samenwerking centraal. Iedereen in het netwerk draagt zijn steentje bij om samen tot mooie resultaten te komen. Je staat met elkaar in verbinding, deelt informatie en maakt gebruik van elkaars kennis en vaardigheden. Liberaal geïnteresseerden vinden het interessant en motiverend om zich aan te sluiten bij het netwerk vanwege de mensen, de aanwezige kennis en ervaring en om de bijdrage die ze kunnen leveren.

Per 17 september 2016 zijn onderstaande VVD-afdelingen uit de regio Westfriesland opgegaan in het Lokaal Netwerk VVD Westfriesland:

In het netwerk staan de initiatieven van leden en geïnteresseerden centraal. Het bestuur van het netwerk faciliteert deze initiatieven en ondersteunt mensen in het uitvoeren van hun ideeën. Dit betekent wel dat mensen zelf de handschoen moeten aantrekken en de verbinding met elkaar binnen en buiten het netwerk moeten zoeken. Dit kan alleen als rondom het netwerk voldoende mensen actief zijn met ideeën, kennis, ervaring en organisatietalent.

Logo van de VVD Westfriesland
Het logo van de VVD Westfriesland.