Dorpsraden inzetten en burgerparticipatie stimuleren.Opmeer op de kaart.

Benadrukken cultuur, kunst, landschap, wandel- en fietsroutes.

Informatievoorziening. Goed openbaar bestuur begint bij duidelijkheid wie waar over gaat.

Transparante communicatie in begrijpelijke taal voor iedereen.

Ombudsman aanstellen die onafhankelijk waakt over belangen van inwoners.

Minder regels. Meedenken bij culturele instellingen, ondernemers laten ondernemen.