Aangenomen VVD motie geeft ondernemers de ruimte voor kleine windmolens.

geplaatst in: Nieuws | 0

OPMEER – De gemeenteraad van Opmeer heeft opdracht gegeven aan het College van Burgemeester en Wethouders om beleid op te stellen om windmolens toe te staan. VVD Opmeer fractievoorzitter Jacko Hoek diende de motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ in. “In de raadsperiode 2002 -2006 is er een motie aangenomen om geen windmolens toe te staan op het grondgebied van de gemeente Opmeer maar tijden veranderen”, aldus Hoek.

De Provincie Noord-Holland heeft een handreiking voor wind op land opgesteld, er zijn stijgende energieprijzen en voor ondernemers kan een windmolen een kostenbesparing opleveren om windmolens met maximale as hoogte van 15 meter te mogen plaatsen. “Deze motie helpt bij een duurzame bedrijfsvoering en draagt bij aan het klimaatakkoord” zo deelde Hoek zijn onderbouwing van de motie aan de gemeenteraad op 29 september.

Twee weken eerder kondigde VVD fractie genoot Co Schipper al aan dat deze motie er aan zat te komen. De noodzaak van de motie wordt onderschreven door ondernemers, zo is reeds al gebleken. Bij de gemeente is de eerste windmolen aanvraag reeds ontvangen. Poeliersbedrijf Thaam Dam heeft na de aankondiging van Schipper direct actie ondernomen en een aanvraag gedaan.

Niet alle partijen steunde de motie. “Het is te vroeg voor deze motie en daarom zijn we tegen”, zo deelde raadslid René Pelt van Gemeente Belangen mede. De motie is aangenomen met 12 stemmen voor en drie stemmen tegen. Het college ziet mogelijkheden om zo snel als mogelijk met beleidsregels te komen en dit mee te nemen in het vaststellen van de gebiedsvisies waar de gemeente Opmeer haar inwoners bij betrekt.