Terugblik op het jaar 2023

geplaatst in: Nieuws | 0

Opmeer – De VVD Opmeer blikt terug op 2023. Het is een jaar geweest met vele resultaten voor u als inwoner. Via deze link ziet u de behaalde resultaten overzichtelijk op onze website. Door te klikken op de tekst komt u bij de verschillende artikelen zodat u op uw gemak kunt terug lezen welk resultaat er is behaald.

Afgelopen jaar zijn al onze Gezondheid, zorg en welzijn verkiezingspunten opgenomen in de Nota Sociaal Domein. Een fantastisch resultaat! Op alle terreinen zoals armoedebestrijding en jeugdhulp speelt Preventie en vroeg signalering een belangrijke rol. Ook stimuleren we voor alle leeftijdscategorieën sport- en bewegen onder de noemer: een leven lang sporten en zetten we in op 365 dagen sport. Dit is nu al terug te zien in voorstellen en besluiten die worden genomen.

Op het gebied van Veiligheid en Leefbaarheid is fractie voorzitter Jacko Hoek blij dat er werk is gemaakt van de parkeerproblematiek waarbij vier locaties met prioriteit zijn onderzocht waarbij in samenspraak met inwoners uitbreiding van parkeerruimte is gerealiseerd. Ook wordt er door een motie van VVD raadslid Co Schipper gezorgd voor een verhard voetpad langs de ijsbaan in Spanbroek. Daarnaast is er als klap op de vuurpijl een prachtig Groenbeleidsplan tot en met 2034 vastgesteld en worden er door ons “Continuïteitsplan grondontwikkeling” ook nog eens 100 sociale huurwoningen in het Scheringa Museum gerealiseerd.

Wethouder Buis opende een pop-up store voor glasvezel. Heel de gemeente wordt nu eindelijk voorzien van glasvezel zodat iedereen extra snelle verbindingen heeft met internet. Op het gebied van duurzaamheid is versnelling aangebracht in het aantal laadpunten in de openbare ruimte voor auto’s. Ook is er een subsidie welke het mogelijk maakt om ondernemers op bedrijventerreinen een energiescan aan te bieden en te verduurzamen. Voor ondernemers worden regels gelijk en zijn horeca sluitingstijden verruimd naar 03:00 uur. Dit zorgt ervoor dat jongeren niet wegtrekken en uitgaan in omliggende steden maar gezelligheid vinden in ons eigen dorp.

Er is nog veel meer om op te noemen. Zo ook nog dat er na de eerdere VVD motie in 2019 opnieuw een motie Kernenergie is aangenomen in onze gemeente. Het doel is om opnieuw in gesprek te gaan in de regio Westfriesland om samen met de regio Kop van Noord-Holland op te trekken met de ontwikkeling van kernenergie. Zoals gezegd er is te veel om op te noemen. Alle behaalde resultaten kunt u teruglezen op onze website vvdopmeer.nl. Deze resultaten behalen we natuurlijk niet allen maar dit doen wij samen met onze coalitie partners CDA en PvdA-GroenLinks, maar ook alle andere partijen die op onderdelen bijdragen aan het behalen van onze resultaten zoals GB, LPO en DSV.

Wij wensen hen, en u allen hele fijne feestdagen en prachtig nieuwjaar.