VVD Opmeer stelt €100.000 beschikbaar voor kwartiermaker Sociaal Domein

geplaatst in: Nieuws | 0

OPMEER – Het amendement van initiatiefnemer Jacko Hoek om €100.000 beschikbaar te stellen is met 10 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen. Samen met coalitiepartners CDA en PvdA/GroenLinks werd het gezamenlijke amendement ingediend door de VVD Opmeer. Na het debat werd het amendement omarmd door Gemeente Belangen welke eveneens voor het amendement heeft gestemd. Een kwartiermaker kan nu worden ingehuurd voor het Sociaal Domein om de kwartaalrapportages op te stellen en van inhoudelijk goede kwaliteit voorzien.

“Tijdens de technische briefing over het Sociaal Domein zijn we geschrokken over het verschil tussen ‘best case’ en ‘worst case’ scenario, daar zit een gat tussen van 1,4 miljoen”, sprak Hoek bij de motivering van het amendement. “De rapportage willen we meer financieel gestuurd krijgen zodat de informatie op tijd tot ons komt zodat we nog kunnen bijsturen als dit nodig blijkt. Als een deugdelijke rapportage wordt ontwikkeld, waar je op kunt sturen, verdient dit geld zich automatisch terug. Dit gaat ons allemaal helpen om grip te houden op de almaar stijgende zorgkosten.”

Het personeelstekort binnen het sociaal domein is zo nijpend dat de kwartaalrapportages onder druk komen te staan. Er wordt momenteel 350 uur besteed aan het opstellen van een kwartaalrapportage. De raad vindt een deugdelijke rapportage der mate belangrijk dat zij hiervoor eenmalig €100.000 beschikbaar wilt stellen om een kwartiermaker in te huren. Deze kwartiermaker kan de (kwartaal)rapportages opstellen, ondersteuning bieden en inhoudelijk de kwaliteit gaan waarborgen, zodat de rapportages op een eenvoudige en eenduidige manier opgesteld kunnen worden. Dit gaat in toekomst helpen om de alsmaar stijgende zorgkosten inzichtelijk te houden en waar nodig op tijd te kunnen bijsturen.