Wet voorkeursrecht gemeenten Hoogwoud/Opmeer

geplaatst in: Nieuws | 0

OPMEER – De gemeenteraad heeft op 29 september 2022 op de gronden die gelegen zijn tussen de woonwijk Hoogwoud-Oost en het bedrijventerrein De Veken de Wet Voorkeursrecht gemeenten (WVG) laten vestigen. Wethouder Volkshuisvesting Herman ter Veen:  “Het doel van de gemeente is om de regie te nemen en houden voor de ontwikkeling van dit gebied gezien de toekomstige realisatie van woningbouw.”  Wethouder Verkeer en Recreatie Vincent Buis:  “Het oplossen van de verkeersdruk in Hoogwoud is noodzakelijk, in samenhang met recreatiemogelijkheden en natuurontwikkeling is regie noodzakelijk.”

De coalitie partijen CDA, VVD en PvdA/GroenLinks kwam met een motie wet voorkeursrecht alleen te laten gelden voor zover noodzakelijk. De motie werd mede ondertekent door DSV en LPO en werd tijdens de vergadering door alle partijen ondersteund en daarmee unaniem aangenomen. Hiermee is opdracht gegeven aan het college om na vaststelling van de gebiedsvisie te bezien of het voorkeursrecht in ieder geval voor gronden direct grenzend aan de Middelweg, Herenweg en Oosterboekelweg met woonbestemmingen en de bestemmingen “Recreatie”, “Bedrijf” en “Agrarisch – Bedrijf” kan worden ingetrokken. Uit overweging dat het voorkeursrecht in het kader van proportionaliteit alleen dient te gelden wanneer dit echt nodig is om invulling te geven aan een nieuwe bestemming.

Medio maart 2023 is de conceptgebiedsvisie gereed. De informatie wordt opgehaald middels inloopbijeenkomsten om wensen, suggesties en ideeën van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op te halen voor de gebiedsvisie voor Hoogwoud-Oost. Daarnaast kunnen inwoners meedoen aan een online enquête. Deze conceptvisie wordt voorgelegd aan de inwoners, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Op 11 mei 2023 vergadert de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad van Opmeer tijdens deze vergadering een besluit neemt over de gebiedsvisie Hoogwoud-Oost.