Bescherm onze brandweervrouwen en -mannen! VVD Oproep aan Veiligheidsregio

geplaatst in: Nieuws | 0

Noord-Holland Noord – Donderdag 9 november riep Jacko Hoek namens de VVD op dat onze brandweervrouwen en -mannen maximaal beschermd dienen te worden. “Zij doen ontzettend goed werk en tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden dienen zij maximaal beschermd te worden door regelingen.”

De gemeenteraad van Opmeer heeft op 22 juni 2023 besloten om een positieve zienswijze af te geven voor het oprichten van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s per 1 januari 2024. In deze regeling staat het begrip “dienstongeval” als volgt omschreven: “Dienstongeval: een ongeval dat in overwegende mate verband houdt met de aard van de aan betrokkene opgedragen werkzaamheden of de bijzondere omstandigheden waarin deze werkzaamheden moesten worden verricht, tenzij het ongeval aan de schuld of nalatigheid van betrokkene te wijten is”.

De zinsnede in voornoemde regeling “tenzij het ongeval aan de schuld of nalatigheid van betrokkene te wijten is” doet daar afbreuk aan volgens de VVD fractie. Dit wordt tevens bevestigd door het advies van JPR Advocaten van 30 oktober 2023 waarin goed gemotiveerd geadviseerd wordt om tot doorhaling van de eerder aangehaalde bijzin “tenzij het ongeval aan de schuld of nalatigheid van betrokkene te wijten is” over te gaan.

De oproep van Hoek draagt het college op om bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aandacht te vragen voor het advies van JPR Advocaten en het nadrukkelijke verzoek te doen om de zinsnede door te halen zodat brandweervrouwen en -mannen maximaal worden beschermd. Daarnaast is opgedragen om dit onderwerp onder de aandacht te brengen bij alle andere colleges van Burgemeester & Wethouders in Noord-Holland Noord.

De oproep is mede ondertekend en ingediend door PvdA-GroenLinks, Gemeente Belangen, LPO en DSV. Jacko Hoek geeft bij het indienen van de motie aan dat deze motie is ontstaan naar aanleiding van het regionale VVD Westfriesland fractie overleg van afgelopen zaterdag en sprak zijn waardering uit voor de griffie in Opmeer. “De complimenten aan onze griffier Lisanne Gijben. Zij heeft de tekst van de originele motie vanuit Dhr. Beerepoot, VVD raadslid in de gemeente Medemblik, aangepast waardoor deze motie eerder vandaag unaniem is aangenomen in gemeente Medemblik”. Nadat het CDA de beantwoording van de portefeuillehouder Burgemeester Gerard van den Hengel heeft aangehoord konden ook zij instemmen met de motie. Hierdoor is ook in de gemeente Opmeer de motie unaniem aangenomen door de gemeenteraad. De griffie is verzocht om deze motie onder de aandacht te brengen bij alle andere 15 gemeenteraden in de regio Noord-Holland Noord.