Jochem Frankfort, fractiemedewerker VVD

geplaatst in: Nieuws | 0
Jochem Frankfort, VVD fractiemedewerker

OPMEER – De VVD fractie in Opmeer is verheugd te kunnen delen dat Jochem Frankfort is aangesteld als fractiemedewerker. De nummer 4 van de kieslijst kan nu in een meer actieve rol nog beter invulling geven en bijdragen aan het team VVD Opmeer. Samen aan de Slag in Opmeer.

Op 29 september heeft de gemeenteraad verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning vastgesteld. Door het vaststellen van een gewijzigde verordening sluit deze weer aan op de huidige vergaderwijze van de gemeenteraad en worden de fracties in de gelegenheid gesteld een fractiemedewerker aan te stellen. Hierdoor is het mogelijk geworden om de nummer 4 van de kieslijst van VVD Opmeer aan te stellen ter ondersteuning van de fractie als fractiemedewerker.

De gemeenteraad van Opmeer heeft op 21 april dit jaar een besluit genomen over een nieuw vergadermodel. In dit nieuwe vergadermodel wordt niet meer gewerkt met commissieleden. Dit is ook vastgelegd in het Reglement van orde. Tijdens de bespreking van het nieuwe vergadermodel kwam naar voren dat de raad de wens had goede ondersteuning te organiseren voor de fracties. Commissieleden deden namelijk een deel van het voorbereidend en ondersteunend werk van de fracties. Om dit te realiseren is het nodig de financiële bijdrage voor de fracties in de gemeenteraad te verhogen, zodat fracties een fractiemedewerker kunnen aanstellen en deze een tegemoetkoming te kunnen geven. Door het vaststellen van een gewijzigde verordening is dit nu mogelijk.