Invoering recycletarief van de baan

geplaatst in: Nieuws | 0

OPMEER – “Veel belangrijker is het contract met HVC. Het is nog maar de vraag of we daarmee doorgaan”, zo benadrukte VVD raadslid Jacko Hoek tijdens de vergadering. De VVD Opmeer is duidelijk over het nieuw op te stellen recycleplan en kijkt hiermee al verder vooruit dan dit besluit. De gemeenteraad heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 december het besluit, ‘invoering van het recycletarief per 1 januari 2023’ ongedaan gemaakt.

 “Wijsheid komt met de jaren…”, zo opende Jos Stam (Gemeente Belangen). Stam is blij dat het voorstel wordt ingetrokken en dat er twee jaar uitstel komt. Carel Anink (DSV) hield een betoog over plastic en recycling en eindigde zijn betoog met: “Het Recycletarief uitstellen en de ontwikkelingen volgen is het meest verstandige dat we nu kunnen doen.”
Raadslid Nico Bosch (LPO) daarentegen, vind twee jaar uitstel te lang duren. “Met mijn knowhow en kijken dan kijk ik er anders tegenaan dan een aantal fracties hier doen.”, aldus Bosch.

Michel Hoogland (CDA), welke het gras voor de voeten wegmaaide voor Jan van Lieshout (PvdA/GroenLinks), geeft aan óók nog steeds voorstander te zijn van het recycleplan. “Wij willen de inwoners van Opmeer zoveel mogelijk behoeden voor de voortvloeiende kinderziektes die mogelijk kunnen voorkomen, zoals dumping van afval bij de buren dan wel op straat” zo sprak Hoogland tijdens zijn eerste termijn dat werd onderschreven door Van Lieshout.

Alle voorstanders willen de tijd benutten om de kinderziektes eruit te halen voordat er in Opmeer iets wordt ingevoerd, maar eerst moet er goed gekeken worden naar de uitkomst van de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst met HVC. “Stap voor stap, eerst gaan kijken of je met HVC doorgaat en dan bekijken wat wij in Opmeer willen met het Recycleplan”, aldus Hoek namens de VVD fractie. Na stemming concludeerde de voorzitter dat het voorstel door de raad in meerderheid is aangenomen ondanks de tegen stemmen van LPO. In samenspraak met de raad zal een plan van aanpak worden opgesteld voor een nieuw recycleplan. Het recycleplan zal aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd vóór 1 augustus 2024.