Nieuw wandelpad langs ijsbaan Spanbroek

geplaatst in: Nieuws | 0

Spanbroek – VVD Opmeer heeft meer oog voor inclusief gebruik van de openbare ruimte. In het coalitieprogramma staat hetzelfde geschreven. De laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces heeft VVD raadslid Co Schipper een amendement opgesteld welke door de gehele raad werd ondersteunt, waardoor een nieuwe wandelroute verhard wordt aangelegd.

Positief saldo
De aan de raad ter vaststelling aangeboden Jaarstukken 2022 liet een positief saldo zien van ruim 5 miljoen euro voor de gemeente Opmeer. In de Voorjaarsnota welke ook ter vaststelling werd aangeboden worden wel enkele winstwaarschuwingen afgegeven op toekomstige risico’s voor het lopende begrotingsjaar 2023. Tijdens de vaststelling van deze stukken zijn er verschillende raadsinstrumenten zoals motie’s en amendementen gebruikt.
Tijdens een debat in de raad kun je een motie indienen. Daarin laat je de raad een uitspraak doen over een onderwerp dat op de agenda staat, met als doel dat het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) ermee aan de slag gaat. Als de raad de motie aanneemt, is dat niet bindend. Het is ook geen wijziging van een besluit waar een amendement wel in voorziet.

Wijziging op besluit
In het VVD-programma “Weet waar je voor kiest” richt de VVD zich op 365 dagen sport. Zoals ondertussen ook is opgenomen in de Nota Sociaal Domein. “Wij willen sport en bewegen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar houden en wandelroutes aanleggen. We stimuleren leefbaarheid en vitaliteit,” geeft Co Schipper aan.
Schipper zorgde middels een amendement met een wijziging op het besluit van 6 juli zodat er direct 15.000 euro beschikbaar is gekomen voor het verharden van het voetpad langs de ijsbaan in Spanbroek.
Het gaat hier om de verharding van het wandelpad tussen de wandelbrug langs de Hogeweg en de verharding van de camperplaatsen. Door deze nieuwe wandelroute verhard aan te leggen geeft dit meer mogelijkheden voor mensen die om welke reden dan ook niet in staat zijn om lange wandelingen te maken.