Detectorverordening

geplaatst in: Nieuws | 0

Opmeer – VVD fractievoorzitter Jacko Hoek vroeg zich openlijk af, of dit niet botst met de belangen van bijvoorbeeld agrariërs. „Dit komt er in feite op neer dat je als grondeigenaar niet rond je eigen huis, boerderij of op je erf aan de gang mag met een metaaldetector. Niet op je eigen grond en bij je eigen huis!”, zo valt te lezen in het NHD van vrijdag 10 maart na invoering van een detectieverbod.

Een dag eerder, op 9 maart, hebben het Rijksmuseum van Oudheden, Archeologie West-Friesland en de gemeente Opmeer namelijk bekend gemaakt dat een duizend jaar oude goudschat is gevonden in Hoogwoud. Tegelijk is er een detectieverbod ingesteld om een invasie aan schatzoekers te voorkomen zoals eerder in Ommeren is gebeurd waar mensen massaal op zoek gingen naar een vermeende Nazi-schat. Dit detectieverbod wordt nu ingetrokken. Hoek is verheugd. “Het is een te grote beperking van de vrijheid, goed dat het detectieverbod na de zomer wordt ingetrokken.”

Oorlog tussen Westfriesland en Holland
Gouden sieraden uit de ‘Hoge Middeleeuwen’ zijn in Nederland uiterst zeldzaam en de periode waarin deze schatvondst is begraven, is er een van belangrijke historische gebeurtenissen. Het is de onrustige tijd van de oorlogen tussen West-Friesland en het graafschap Holland, en het sneuvelen van de Hollandse graaf en koning Willem II in de omgeving van Hoogwoud. Daarmee zijn deze sieraden en munten van grote betekenis voor de archeologie en geschiedenis van Noord-Holland en West-Friesland en zelfs van (inter-) nationaal belang.

Detectieverbod in de gemeente Opmeer
Het opsporen van het metalen vondstmateriaal met een detector is een geliefd tijdverdrijf bij hobbyschatgravers. Om te voorkomen dat detectiezoekers in particuliere en gemeente gronden gaan zoeken, geldt in de gemeente Opmeer een totaalverbod op detectie zoeken zonder certificaat. Het is verboden om gericht op te sporen en te graven naar metalen in de bodem met een metaaldetector. Dit besluit is ook genomen om het bodemarchief te kunnen beschermen. Het verbod geldt niet voor bedrijven of organisaties met een daartoe verleend certificaat.

Vrijheid, blijheid
Naar aanleiding van het bekendmaken van de vondst van de schat is er een ‘Detectorverordening gemeente Opmeer 2023’ met een detectieverbod vastgesteld. Het verbod is niet langer noodzakelijk en zal per 1 oktober worden ingetrokken. De vrees voor verstoringen van gemeentelijk ondergronds erfgoed is in oktober dusdanig verminderd dat het geen verbod meer rechtvaardigt. Ook hoopt Archeologie West-Friesland voor oktober het eigen onderzoek afgerond te hebben. Gelet op het verstrijken van de tijd sinds de landelijke aandacht mag aangenomen worden dat de gemeente na september niet meer overstroomd zal worden met zoekers. Voor iedereen geld straks weer vrijheid, blijheid.