Opmeer geeft jaarlijks 1 miljoen uit aan subsidie

geplaatst in: Nieuws | 0

OPMEER – Op 20 december heeft het college de beleidsregels en het subsidieplafond 2023 vastgesteld. Deze treden op 1 januari 2023 in werking. Hiermee wordt duidelijk dat de Gemeente Opmeer per jaar voor een totaalbedrag van 1.002.284 euro uitgeeft aan subsidies.

Jaarlijks worden de algemene- en specifieke beleidsregels behorend bij de Algemene Subsidieverordening Opmeer 2019 geactualiseerd. Dit gebeurt naar aanleiding van de collegebesluiten over subsidieaanvragen, nieuw vastgesteld subsidiebeleid en/of raadsbesluiten. Daarnaast moeten ook jaarlijks de subsidieplafonds voor het komende jaar worden vastgesteld. Op 7 januari 2020 heeft de raad besloten om het vaststellen van de subsidieplafonds aan het college te mandateren.