Belasting en leges zo laag en eerlijk mogelijk

geplaatst in: Nieuws | 0

OPMEER – VVD Wethouder Vincent Buis liet weten dat de gemeente Opmeer bij de huidige legesverordening inkomsten misloopt, terwijl de welstandscommissie hun kosten wel bij de gemeente verrekend. De leges in de gemeente zijn aangepast volgens het advies van de welstandcommissie MOOI Noord-Holland. Door het besluit door de gemeenteraad op 30 maart blijven de leges zo laag en eerlijk mogelijk. Dit zorgt ervoor dat de gemeente kan voldoen in de aanvraag tot vergunningen en hier voldoende middelen en capaciteit voor kan bekostigen.

Leges zijn bedragen die in rekening worden gebracht door de gemeente in ruil voor een concrete tegenprestatie. Dit gebeurd voor het verrichten van diensten die in het individuele belang van de aanvrager zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanvraag van een reisdocument, rijbewijs of vergunning. De leges dekken de kosten van de dienstverlening.

Door de legesverordening aan te passen naar de adviestarieven van de welstandscommissie en kostendekkend te maken worden de juiste kosten gerekend voor de capaciteit die van de gemeente wordt gevraagd. Zo blijven de leges zo laag en eerlijk mogelijk.