Naar de stembus in november

geplaatst in: Nieuws | 0

Den Haag – Vele vrijwilligers werken hard door deze zomervakantie. Midden in het zomerreces van het politieke seizoen worden namelijk alle voorbereidingen getroffen om een kieslijst en verkiezingsprogramma op te stellen zodat u bij de stembus op woensdag 22 november op de Vokspartij voor Vrijheid en Democratie kunt stemmen. Lokale netwerken zijn bezig om lokale kandidaten voor te dragen voor de kieslijst van de Tweede Kamer verkiezingen. Commissies ‘scouting & talentmanagement’ zijn plots actief bezig met onze landelijke verkiezingen in plaats van de voorbereidingen op de Europese verkiezingen welke zal plaatsvinden op 6 juni 2024.

Vervroegde landelijke verkiezingen  
Landelijke partijen hebben het tijdens dit zomerreces enorm druk. Met de val van het kabinet worden er algemene ledenvergaderingen (ALV) georganiseerd. Onlangs heeft het lokale netwerk VVD Westfriesland haar ALV gehouden om de leden te vragen om de voordracht van kandidaten voor de kieslijst van de Tweede Kamer te bekrachtigen. Binnenkort zal VVD regio Noord-Holland hetzelfde doen zodat uiteindelijk kandidaten met veel steun voorgedragen worden bij het hoofdbestuur van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.

Naast alle plichtplegingen welke conform de statuten dienen plaats te vinden wordt er ook een nieuw verkiezingsprogramma opgesteld. Diverse thematische netwerken dragen bij aan het verkiezingsprogramma, maar ook ontstaan er verschillende werkgroepen om aan de stellers van het verkiezingsprogramma mee te geven hoe de achterban aankijkt tegen actuele problematiek. Samen met de inbreng van maatschappelijke instanties zal er een programma uit komen welke voorgelegd zal worden tijdens het VVD Verkiezingscongres op zaterdag 23 september.

Lees ook:
Zomerreces

Lees ook:
Bas de Wit en Sharon Hak voorgedragen voor kieslijst Tweede Kamer