Zomerreces

geplaatst in: Nieuws | 0

OPMEER – Uw gemeenteraad heeft vakantie. In periodes van reces, bijvoorbeeld in de zomermaanden en met kerst, vergadert de gemeenteraad niet. Tijdens de recesperiodes kunnen gemeenteraadsleden de volgende vergaderperiodes voorbereiden en allerlei stukken en dossiers bestuderen. Ook spreken zij met hun achterban over actualiteiten en de toekomst. 

Welverdiende vakantie
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Het werk dat raadsleden verzetten om namens u alle beslissingen te nemen die voor uw gemeente van belang zijn zoals bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen is een zeer bijzondere en eervolle taak. U heeft deze taak uit handen gegeven doordat u als inwoner uw stem heeft uitgebracht.
Naast hun inzet voor de gemeente hebben leden uit de gemeenteraad vaak ook nog een voltijd baan net als ieder ander. Het zomerreces betekent ook dat men kan genieten van een welverdiende vakantie voor de gedane inspanningen voor u als inwoner. De VVD Opmeer wenst alle raadsleden en inwoners van Opmeer een prettige vakantie.

Lees ook:
Bas de Wit en Sharon Hak voorgedragen voor kieslijst Tweede Kamer