VVD verlengt Horeca openingstijd tot 0300 uur

geplaatst in: Nieuws | 0

OPMEER – VVD Opmeer heeft samen met andere partijen een motie ingediend welke de burgemeester verzoekt om het sluitingstijden beleid te wijzigen. Horeca gelegenheden kunnen dagelijks open tot 0300 uur zonder dat daartoe ieder jaar ontheffing voor moet worden aangevraagd. De raad verzoekt om in de oordeelsvormende vergadering van 30 november een voorstel voor te leggen zodat het nieuwe sluitingstijdenbeleid op 1 januari 2024 in werking kan treden.

“Ik ben hier enthousiast over en ik wil hier aan mee werken onder één voorbehoud. De exploitatievergunning, de alcoholvergunning en andere vergunningen die nodig zijn om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen, als daaraan wordt voldaan, wil ik van harte meewerken,” sprak Burgemeester Gerard van den Hengel als reactie op de ingediende motie. De motie is opgesteld door Dhr. Hoogland, raadslid van Christen-Democratisch Appèl en werd door vijf politieke partijen ingediend. Na stemming hebben alle zes partijen voorgestemd waarmee de motie unaniem is aangenomen.

Op onze website kunt u bij ‘standpunten‘ terug lezen, onder ‘solide & eerlijk bestuur‘, dat wij staan voor minder regels en willen wij ondernemers laten ondernemen. Door te zorgen voor uniformiteit en minder administratieve handelingen voor onze ondernemers draagt de uitvoering van deze motie bij aan onze doelstellingen.