VVD-beleid met resultaat, verandering doorgevoerd in Sociaal Domein

geplaatst in: Nieuws | 0

OPMEER – De VVD zorgt voor grote verandering in het Sociaal Domein. Door het door ons gevoerde beleid kunnen we nu óók financieel sturen om kosten nog beter te beheersen. In een eerder artikel lieten wij u weten dat de verkiezingspunten ‘Gezondheid, zorg & welzijn’ uit ons VVD-programma zijn opgenomen in de Nota Sociaal Domein “Samen op weg naar balans”. Vanwege de doorgevoerde aanpassing van kwartaalrapportages binnen het sociaal domein kunnen we nu de financiële ontwikkelingen beter volgen en ingrijpen of bijsturen indien gewenst.

Vorig jaar heeft initiatiefnemer en VVD-raadslid Jacko Hoek, een voorstel gedaan om 100.000 euro beschikbaar te stellen voor een kwartiermaker in het Sociaal Domein. Dit voorstel werd omarmd door CDA, PvdA-GroenLinks en Gemeente Belangen. Een kwartiermaker is daardoor ingehuurd om de kwartaalrapportages op te stellen en van inhoudelijk goede kwaliteit te voorzien.

“Tijdens de technische briefing over het Sociaal Domein zijn we geschrokken over het verschil tussen ‘best case’ en ‘worst case’ scenario, daar zit een gat tussen van 1,4 miljoen”, sprak Hoek destijds bij de motivering van het amendement. “De rapportage willen we meer financieel gestuurd krijgen zodat de informatie op tijd tot ons komt zodat we nog kunnen bijsturen als dit nodig blijkt. Dit gaat ons allemaal helpen om grip te houden op de almaar stijgende zorgkosten.”

Bij de Beeldvormende Bijeenkomst, op donderdag 13 april in het gemeentehuis, is de eerste conceptrapportage gepresenteerd. Hierin staan de meest concrete cijfers voor zowel Jeugd als WMO. De gepresenteerde opzet van rapporteren, zorgt ervoor dat we zo zuiver mogelijk de financiële ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein kunnen volgen. Daarnaast kunnen we enorm veel management informatie genereren, die ons kan helpen om kosten nog beter te beheersen. De definitieve opzet zal in mei worden gepresenteerd.

Lees ook:

VVD beleid opgenomen in Nota Sociaal Domein

Lees ook:

VVD Opmeer stelt €100.000 beschikbaar voor kwartiermaker Sociaal Domein