Vincent Buis benoemd tot wethouder Opmeer

geplaatst in: Nieuws | 0

OPMEER – De drie toekomstige wethouders voor periode 2022-2026 zijn omringd door familie en vrienden tijdens de benoeming in de raadszaal van de gemeente Opmeer. Robert Tesselaar (CDA), Vincent Buis (VVD) en Herman Ter Veen (PvdA/GroenLinks).

v.l.n.r.: Robert Tesselaar (CDA), Vincent Buis (VVD) en Herman Ter Veen (PvdA/GroenLinks)

De commissie ‘onderzoek geloofsbrieven’ bestaande uit Eline Leek, Daniël Hagens en Lida Berkhout- Konijn, adviseerde als volgt: “alle kandidaten voldoen aan de gestelde eisen in de grondwet en derhalve benoembaar zijn als wethouder van de gemeente Opmeer”, zo sprak voorzitter van de commissie mevrouw Berkhout-Konijn.

Burgemeester Van den Hengel gaf na de schriftelijke stemming het woord aan Eline Leek als voorzitter van het stembureau waarin ook René Pelt en Daniël Hagens in deelnamen. Mevrouw Leek deelde de uitslag mede, waarna alle wethouders de benoeming aanvaarden. Wethouder Tesselaar legde de eed af waarna wethouder Buis en Ter Veen de belofte aflegden.

“Fantastisch om voor deze gemeente nu wethouder te mogen zijn”, gaf Buis aan bij het ontvangen van felicitaties tijdens de raadsvergadering op 25 mei. Met een groot pakket aan portefeuilles en hieraan gerelateerde functies is er de komende jaren genoeg werk om te verzetten.

Portefeuilles

 • Financiën                              
 • Planning en Control
 • Belastingen
 • Economische Zaken
 • Toerisme en Recreatie
 • Inrichting en Beheer Openbare Ruimte
 • Rioleringsbeheer
 • Afvalverwerking
 • Verkeer, Vervoer en Parkeren
 • Wegenbeheer
 • Waterwegenbeheer

Portefeuille gerelateerde functies

 • Lid Provinciaal Verkeers- en vervoersberaad (PVVB)
 • Lid Algemeen bestuur Afvalbeheer Westfriesland (ABWF)
 • Lid Algemeen bestuur Recreatieschap Westfriesland
 • Aandeelhouder C.V. De Veken
 • Aandeelhouder HVC
 • Aandeelhouder Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN)
 • Deelnemer Portefeuillehouders overleg Westfriesland: Verkeer, Vervoer, Recreatie en Economische Zaken (VVRE)
 • Deelnemer Programma Regionaal Economische Agenda (REA) Westfriesland
 • Deelnemer Bestuurlijk overleg Bereikbaarheidsvisie
 • Regionaal dossierhouder Ondernemen en Economie; Pact van Westfriesland 7.1