Coalitieakkoord ‘Vitaal Opmeer’ unaniem vastgesteld door gemeenteraad

geplaatst in: Nieuws | 0


OPMEER – Op woensdag 25 mei is met algemene stemmen (15 raadszetels) het coalitie programma 2022-20226 ‘Vitaal Opmeer’ vastgesteld. Het programma, opgesteld door CDA, VVD en Pvda/GroenLinks was onderwerp van gesprek tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Partijen Gemeente Belangen en LPO kwamen beide met stemverklaring dat ze niet willen afgerekend worden op het stemmen voor dit coalitie akkoord. “Op de inhoud willen wij nog steeds van mening kunnen verschillen als er voorstellen worden gedaan. Ieder onderwerp wordt positief bekeken en op inhoud beslissen wij of wij voor of tegen, zonder verwijzingen”, aldus mevrouw Berkhout-Knijn. De heer Bosch onderschreef deze stemverklaring en herhaalde deze min of meer.


De VVD Opmeer is blij dat er zo’n breed draagvlak is voor het programma ‘Vitaal Opmeer’. “Het doel van dit akkoord is om na te streven om Opmeer vitaal te houden. Hierdoor is samenwerking van groot belang. Ook in deze raad. Wij zetten ons met dit programma in om de samenwerking nog meer op te zoeken. In de regio, en met onze buurgemeenten, omdat het alleen dan mogelijk is om Opmeer zelfstandig te houden en financieel gezond te laten blijven”, aldus VVD fractievoorzitter Vincent Buis.