Coalitieakkoord en voordracht wethouders Opmeer

geplaatst in: Nieuws | 0

OPMEER – CDA, VVD en PvdA/GroenLinks zijn eruit in Opmeer. De formerende partijen zijn trots te vermelden dat het coalitieakkoord Vitaal Opmeer rond is. Het biedt basis voor een stevige koers van bestuurlijk Opmeer de komende jaren.

Bram Beemster: “Dit akkoord is een duidelijke weergave van de ambities van deze coalitie. We richten ons duidelijk op de toekomst van Opmeer en behouden de sociale verbondenheid in onze gemeente. Iedereen heeft zijn kleuring kunnen geven. In dat verband zijn we ook DSV erkentelijk voor de geleverde inhoudelijke bijdrage aan het akkoord. Om er een punt uit te lichten zijn we als CDA vooral content met de stevige initiatieven op het gebied van wonen en daarmee het oplossen van de problemen onder jongeren vanuit ons Aanvalsplan Woningbouw.”

Vincent Buis: “Na een goede voorbereiding en advies door informateur Michel Rog hebben wij met de drie partijen een goede start kunnen maken om te komen tot dit coalitieprogramma. Als VVD zijn we blij dat het raadsbesluit om het Recycletarief in te voeren, terug zal worden gedraaid. We gaan nu eerst op zoek naar de meest passende set maatregelen voor Opmeer om deze 1 januari 2025 in te voeren.

Om Opmeer vitaal te houden is samenwerking van groot belang. We zetten ons met dit programma daarom in, om de samenwerking nog meer op te zoeken in de regio en met onze buurgemeenten, omdat alleen dan het mogelijk is om Opmeer zelfstandig te houden en financieel gezond te laten blijven. Door ook sport bereikbaar en betaalbaar te houden zorgen we ervoor dat er sociale verbondenheid blijft en een goede gezondheid wordt gestimuleerd.”

Herman ter Veen: “Iedereen in Opmeer moet kunnen wonen en leven in vitale dorpen waar we zorgen voor elkaar, werken aan een beter milieu en een duurzame toekomst en dat alles in een groen en aantrekkelijk landschap met een bereikbaar bestuur. Dat was de inzet van PvdA/GroenLinks voor de komende vier jaar. En met dit coalitieprogramma gaan we er samen aan werken. Met onze coalitiepartners, met de overige raadsfracties en met de inwoners van Opmeer. Samen maken en houden we een Vitaal Opmeer.”

Nu we er op de inhoud uit zijn, kan ook duidelijkheid worden gegeven over de invulling van de wethoudersposten. Namens het CDA wordt Robert Tesselaar voorgedragen als wethouder sociaal domein. VVD draagt Vincent Buis voor op financiën en Herman ter Veen wordt door PvdA/GroenLinks beoogd als wethouder verantwoordelijk voor de ruimtelijke portefeuille. Dit is op hoofdlijnen de insteek van de formerende partijen. Het college beslist op basis van de Gemeentewet uiteindelijk zelf over de precieze invulling van portefeuilles en verantwoordelijkheden.

Wij constateren dat met deze samenstelling de goede energie en gezamenlijke ambitie die onderling waarneembaar was aan de formatietafel binnen de wethouders ploeg wordt meegenomen naar het college. Energie en ambitie is hard nodig om in de aankomende vier jaar de grote en kleine vraagstukken waar Opmeer zich voor gesteld ziet van een antwoord te voorzien.