Verkiezingen Provincie en Waterschap

geplaatst in: Nieuws | 0

OPMEER – Op woensdag 15 maart kunt u weer naar de stembus. U kiest nieuwe statenleden voor de Provincie Noord-Holland en voor nieuwe leden van het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

De provincie heeft verschillende taken en werkzaamheden en zorgen bijvoorbeeld voor de verdeling van woningen op het platteland. Ook werken zij aan de kwaliteit van natuur en spelen hierbij een rol bij de aanpak van stikstof en een toekomstbestendige agrarische sector. Daarom heeft VVD Noord-Holland kandidaten op de kieslijst met agrarische achtergrond, die weten wat er speelt. Op lijst 3 van de kieslijst staat onze kandidaat uit Westfriesland, Bas de Wit, op plek 5.

Provinciale Statenleden kiezen de leden van de Eerste Kamer. Wanneer er in de Tweede Kamer een wet is aangenomen is het aan de Eerste Kamer om deze te beoordelen op uitvoerbaarheid noodzaak en wetskwaliteit, maar uiteindelijk is het politieke oordeel meestal doorslaggevend. Met deze getrapte verkiezing kiest u eigenlijk uw Provincie Bestuur én de leden van de Eerste Kamer. Erg belangrijk om te gaan stemmen dus!

De Waterschapsverkiezingen zijn tegelijk met de verkiezingen van de provincie. Naast de getrapte verkiezing stemt u gelijktijdig ook voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (www.hhnk.nl). Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakt keuzes over waterbescherming. Hoe beschermen we de mens tegen het water? En het water tegen de mens?

Het klimaat verandert: de zeespiegel stijgt, het weer wordt steeds extremer en de overlast ook. Als we niks doen worden de gevolgen voor hoe we wonen, werken en recreëren steeds meer voelbaar. Wát we hieraan doen is aan de inwoners van de waterschappen. Bouwen we bijvoorbeeld hogere dijken, of maken we ruimte vrij voor het water? De VVD heeft ervoor gekozen om Sharon Hak op lijst 3 op plek 2 te plaatsen. Bevlogen en zeer betrokken bij waterveiligheid. Zij is onze kandidaat uit Westfriesland en is klaar om aan de slag te gaan voor u en onze toekomstige generaties.

Mijn naam is Sharon Hak en als ik in gesprek ga valt mij op dat voor veel mensen het allemaal zo vanzelfsprekend lijkt dat we schoon water, stevige dijken en geen wateroverlast hebben. Toch wordt hier dagelijks keihard aan gewerkt. Als moeder wil ik verder kijken dan 2050 en me richten op toekomstige generaties. Daarom moeten we bij kerntaken blijven want we kunnen het geld maar één keer uitgeven. Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen. Ik kan uw stem goed gebruiken om mij in te kunnen zetten voor droge voeten en schoon water. Niet alleen nu, maar ook voor de toekomst van onze kinderen. Waterschapsverkiezing stem Sharon Hak, Lijst 3 Kandidaat 2.

Mijn naam is Bas de Wit en als jongen van het platteland maak ik me zorgen of het platteland nog wel gezien wordt in de politiek. Nuchtere mensen, goed van vertrouwen, aanpakkers. Ik voel dan ook de verantwoordelijkheid om voor ons Westfriesland te werken. Want ook hier zijn er te lange wachtlijsten voor huurwoningen en hebben jongeren moeite om hun eerste huis te kunnen kopen. Dan is het heel normaal om meer woningen te bouwen, ook aan de randen van dorpen. Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de provincie. Inmiddels ben ik alweer vier jaar uw vertegenwoordiger. Ik voel mij vertegenwoordiger van ons nuchtere Westfriesland, waar hard werken nog normaal is en waar goed volk achterom komt.
Provinciale Staten verkiezing, stem Bas de Wit, Lijst 3 Kandidaat 5.