Sluitende meerjarenbegroting Opmeer: vernieuwing gemeentelijke organisatie

geplaatst in: Nieuws | 0

OPMEER – De VVD Opmeer voert vernieuwing door binnen de gemeentelijke organisatie en tegelijkertijd is de OZB belasting niet trendmatig verhoogd. Door uitbreiding van wettelijke taken, maatschappelijke ontwikkelingen, ambitie van het coalitieprogramma ‘Vitaal Opmeer’ en de toekomstvisie is vernieuwing van de organisatie noodzakelijk.


De afgelopen jaren kenmerkten zich door bijna “reguliere” onzekerheden, zoals de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en op het terrein van financiering vanuit het Rijk naast andere grote ontwikkelingen in de wereld. Dit samen leidt allereerst tot onzekerheid en stijging van de dagelijkse kosten bij onze inwoners en ondernemers. De prijsstijgingen hebben aan de andere kant ook effect op onze gemeentelijke begroting. De huidige inflatie in Nederland gebaseerd op Consumenten Prijs Index (CPI augustus 2022) is met 9,9% zeer hoog. VVD wethouder Financiën Vincent Buis: “Wij houden niet vast aan een trendmatige verhoging, maar wijken af naar een lager percentage van 5%. Dit om de kosten van de gemeente op te vangen en niet onnodig de tarieven sterk te verhogen en burgers te belasten. Hierbij kan Opmeer haar behoedzame grondhouding bij het beleid en beheer van de gemeentelijke financiën behouden en doen we wat binnen onze mogelijkheden ligt om de gevolgen van deze prijsstijgingen enigszins te beperken.”

Door financieel solide beleid is het daarom mogelijk om, ondanks de onzekerheden, ons te blijven inzetten voor Opmeer waarin men prettig kan wonen en werken. Zo houden wij de regie in handen om ons in te zetten voor gebiedsontwikkeling, continuïteitsplan voor bouw nieuwe wijken en grondontwikkeling en een gemeente te blijven waar het veilig is met goede voorzieningen die beschikbaar blijven voor onze inwoners.