Recycletarief

geplaatst in: Nieuws | 0

OPMEER – In oktober 2020 werd aan ons als Raad gevraagd om de opdracht te geven om een Recycle/Kilogram tarief verder uit te werken in een plan. De VVD Opmeer is tegen een Recycle tarief en stemde als enige tegen dit raadsvoorstel omdat de gevolgen en kosten van invoering niet duidelijk zijn.

In juni 2021 werd het plan met Recycle tarief ons voorgelegd en opnieuw stemde VVD Opmeer tegen, DSV stemde ook tegen omdat opnieuw niet duidelijk werd wat de gevolgen en kosten zijn. Tijdens de begrotingsvergadering afgelopen november waren de nieuwe tarieven nog steeds niet bekend en werd het plan doorgeschoven naar de raad van December.

VVD Opmeer is voor Recyclen maar tegen het systeem van het te dure Recycle tarief. Hetgeen wat ons uiteindelijk werd voorgelegd liet een kostenstijging zien voor iedere inwoner die de grijze bak meer dan 7 keer aan de weg zet. Hier zit een verkapte kostenstijging van HVC in verwerkt.

In de vergadering van december 2021 waar het uiteindelijke voorstel ter tafel lag, was er een amendement van Gemeentebelangen om invoering een jaar uit te stellen, na een goede discussie in de gemeenteraad werd dit amendement aangenomen met ondersteuning van VVD en DSV. VVD Opmeer heeft dus uiteindelijk gelijk gekregen dat het recycle systeem niet deugd.

Het totale besluit werd ook van tafel geveegd door een historische blunder van coalitiepartij Gemeentebelangen, wat uiteindelijk goed uitpakte voor de inwoners van Opmeer.

In 2022 komt dit terug op de agenda. Bent u tegen kostenstijging middels recycletarief, maar wel voor recyclen op een andere manier (Koggenland) stem dan VVD Opmeer!!!