Commissie Samenlevingszaken 27 oktober

geplaatst in: Nieuws | 0

Tijdens de comissie Samenlevingszaken (SLZ) is er een agenderingsverzoek van PvdA, Fractie Bosch en Gemeentebelangen over IKC Hoogwoud gedaan. Zij willen van wethouder Tesselaar wederhoor ten aanzien van hetgeen er in de brief van
24/09/2021 door de heer Blankendaal gesteld is. 

Voor deze partijen is er onduidelijkheid ontstaan naar aanleiding van de participatie welke is georganiseerd door de bouwheer (Berend Botje, Stichting Allure en SKO Westfriesland) van het IKC te Hoogwoud. Er zijn bouwschetsen gedeeld en besproken met omwonenden voordat men over zal gaan tot indiening van deze bouwplannen.
Vincent Buis liet de eerste termijn aan zich voorbij gaan om eerst volledig op de hoogte gebracht te worden door de wethouder. Na zijn uitleg werd duidelijk dat de gemeente op dit moment niet aan zet is en daarom ook niet kan communiceren over de bouwschetsen van het IKC in Hoogwoud. Het werd duidelijk dat de bouwheer in het najaar een bijeenkomst organiseert om de bouwplannen te presenteren. Dit betekent niet dat deze plannen ook al zijn goedgekeurd door de gemeenteraad.

De VVD heeft de bouwheer opgeroepen om binnen de kaders van het raadsbesluit te werken zodat de bouwplannen ook zonder problemen kunnen worden goedgekeurd. Dit betekent dat er rekening gehouden moet worden met de deelnemers van het voorafgaande BESEF-traject. Volgens de VVD Opmeer, kan de bouwheer niet de kaders naast zich neerleggen waardoor er draagvlak is ontstaan voor het te bouwen IKC in Hoogwoud. De bouwheer dient er zorg voor te dragen dat er ruimte beschikbaar is voor onder andere de Jeugd Bibliotheek in het te bouwen Hoogwoudse IKC.

Via deze link kunt u de Commissie Samenlevingszaken beluisteren.