IKC, niet mauwen maar bouwen!

geplaatst in: Nieuws | 0

De VVD stelde bij de besluitvorming van het IKC het kind centraal. Hierbij hechten wij de meeste waarde aan de beste mogelijkheid voor het geven van het beste kwaliteit onderwijs. De verschillende basisscholen voldoen sinds 2011 bouwkundig, energie technisch en onderwijskundig niet meer om hierin onderwijs te bieden. Om deze redenen is er gekozen om te kijken naar alternatieven.

  1. Onlogische indeling nieuw gebouw;
  2. Speelruimte kinderen te beperkt;
  3. Fietsenstalling moeilijk realiseerbaar;
  4. Slechte kwaliteit gymnastieklokaal;
  5. hoogbouw moeilijk realiseerbaar;
  6. kans op planschadeclaims;
  7. verkeerssituatie om de school is ontoereikend.

Wij raadsleden dienen het algemeen belang van geheel Opmeer en houden rekening met participanten van kinderen 0-12 jaar welke voor de hele gemeente van toepassing zijn waaronder een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, kinderopvang,consultatiebureau, muziekeducatie en bibliotheek. Daarnaast verandert demografisch de voedingsbron sterk van een nieuwe naar een oude wijk; waarkinderen nu wonen, wonen ze niet meer over 10 jaar. Dit is een natuurlijk proces. De andere zwaarwegende beweegredenen zijn:

  1. De schoolbesturen staan achter dit besluit en trekken een substantieel bedrag uit voor dit project,
  2. Dit is de enige betaalbare optie is waarbij de OZB maximaal met 3 maal 1% verhoogd zal worden, waarbij voor de VVD een hogere stijging van de OZB onbespreekbaar is.

Verkeersveiligheid

De VVD wil dat de procesgang geëvalueerd wordt, er aanvullend verkeersonderzoek komt en een serieuze stresstest wordt gehouden naar de verkeersstromen om verzekert te zijn dat onze kinderen, ouders en verzorgers veilig van en naar locatie kunnen. De verkeersveiligheid is geen argument voor de locatiekeuze, deze dient te allen tijde te zijn gewaarborgd en verkeersonveilige situaties dienen aangepakt en opgelost te worden.