Wethouder
Vincent Buis
Woont in Spanbroek

Waarom bij de VVD?

Beroep

Wethouder gemeente Opmeer

Portefeuilles:

 • Financiën
 • Planning & Control
 • Belastingen
 • Economische Zaken
 • Inrichting en beheer openbare ruimte
 • Verkeer, vervoer en parkeren
 • Wegenbeheer
 • Waterwegenbeheer
 • Rioleringsbeheer
 • Afvalverwerking
 • Recreatie en Toerisme

 

Portefeuille gerelateerde funcities:

 • Deelnemer portefeuillehouders overleg West-Friesland: Verkeer, Vervoer, Recreatie en Economische Zaken (VVRE)
 • Lid Algemeen bestuur Recreatieschap Westfriesland
 • Lid Provinciaal verkeers- en vervoersberaad (PVVB)
 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Westfriesland (ABWF)
 • Deelnemer Programma Regionaal Economische Agenda (REA) Westfriesland
 • Deelnemer bestuurlijk overleg Bereikbaarheidsvisie
 • Algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling AVA de Veken
 • Algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling AVA Liander

Politieke functies


Nevenactiviteiten