Fractie avond: maandag 8 november

geplaatst in: Nieuws | 0

Maandag 8 november is de fractie avond voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van woensdag 10 november. Heeft u iets dat u wilt delen of bespreken? Kom eens langs om uw standpunt, probleem of oplossing met ons te delen. Dan gaan we samen aan de slag in Opmeer.

Onze agenda ziet er als volgt uit.

1. Opening en mededelingen
2. Overleg presidium
3. Terugblik op overleggen en/of ontmoetingen
4. Belangrijke inkomende e-mail berichten
5. Raadsvergadering woensdag 10 november
5a. Ingekomen stukken
5b. Najaarsnota 2021
5c. Programmabegroting 2021
5d. Septembercirculaire 2021
5e. versterken kapitaalstructuur Alliander NV.
5f. Transformatievisie JeugdzorgPlus 2023
6. Verkiezingen 2022: stand van zaken
7. PR, te bezoeken bijeenkomsten, begeleiding nieuwe kandidaten
8. Rondvraag.

De gemeenteraadsvergadering start 19:00 uur op woensdag 10 november kunt u live volgen via deze link

Op 29 november 2021 is de volgende fractievergadering. U bent vanaf 19:00 uur van harte welkom!
Wilt u iets anders bespreken? Dan kunt u gerust uw agendapunt inbrengen.

Wij vragen u om zich aan te melden zodat wij rekening kunnen houden met uw komst.
U kunt zich aanmelden via v.buis@gemeenteraadopmeer.nl.